Module 1: Initiatie Verpleegkunde

‘Initiatie Verpleegkunde’ is de startmodule van de opleiding. In deze module wordt de basis gelegd van de verpleegkunde als wetenschap. Hier worden verpleegkundige basisvaardigheden aangeleerd zoals hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, verplaatsingstechnieken … 

 

Module 2: Verpleegkundige Basiszorg

In deze vervolgmodule wordt de verpleegkundige inhoud uitgediept: je leert denken en handelen als een verpleegkundige. In deze module leer je ook al enkele verpleegtechnische vaardigheden zoals het toedienen van inspuitingen, verbandleer en wondzorg.

Zorgkundige

Als je het deelcertificaat van de module ‘Initiatie Verpleegkunde’ en ‘Verpleegkundige Basiszorg’ bezit, kun je je laten registreren als zorgkundige

Module 3: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

Binnen deze module worden verpleegkundige interventies zoals complexe wondzorg, bloedafname, infuustherapie ... aangeleerd en ingeoefend. De rol van de verpleegkundige binnen de eerstelijnszorg wordt in deze module ook uitgebreid toegelicht.

Module 4: Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

In deze module ligt de focus op de zorg voor de oudere volwassene en de zorgvrager met een psychische kwetsbaarheid. 

Er worden de student  inzichten en communicatieve vaardigheden bijgebracht, zodat hij specifieke problemen bij deze zorgvragers kan herkennen, rapporteren en hierbij basishoudingen kan toepassen.

Module 5: Toegepaste Verpleegkunde

Deze module gaat dieper in op de ziektebeelden. De gespecialiseerde verpleegkundige handelingen worden aangeleerd en ingeoefend.

Het geheel van deze kennis en vaardigheden zal je leren gebruiken om zelfstandig een totaalverzorging bij een zorgvrager te plannen en uit te voeren.

Binnen het algemeen traject dat iedereen volgt, kan je je verdiepen in een van de verschillende toepassingsgebieden: ziekenhuisverpleegkunde, ouderenzorg of geestelijke gezondheidszorg.