De basisverpleegkundige is een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt hij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of met de arts wanneer er geen verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg deel uitmaakt van het zorgteam. De basisverpleegkundige handelt in het kader van de preventie, het behoud en de bevordering van de gezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven.

Vanaf 1 september 2023 gaan we van start met de nieuwe opleiding basisverpleegkunde. We zetten extra in op een sterke theoretische basis, integratie van theorie in praktijk, klinisch redeneren en medisch rekenen. Op deze manier bereiden we je optimaal voor op de stages.

Het beoordelen van de theoretische onderdelen zal gebeuren aan de hand van evaluaties en taken. De examens worden ingepland tijdens 2 examenweken per semester.

Het beoordelen van de praktijkonderdelen gebeurt aan de hand van de acht basisprincipes van de zorg via permanente evaluatie.

Je kan zowel in september als in februari starten met deze opleiding.

Ons school- en examenreglement kan je lezen via deze link.