Omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, vormen stages een essentieel onderdeel. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate de opleiding vordert. 

De school voorziet op stage een intensieve bed-side begeleiding door leerkrachten verpleegkunde. De aangeleerde verpleegtechnische vaardigheden kan je daardoor onder begeleiding van de leerkracht inoefenen in een realistische situatie. Op die wijze kan je uitgroeien tot een competente verpleegkundige.

Daarnaast krijg je op elke stageplaats ondersteuning van stagementoren. Dit zijn ervaren verpleegkundigen die jou heel wat zullen bijbrengen.

Naarmate je leerproces vordert, doorloop je meerdere domeinen binnen de gezondheidszorg. Zo kom je, afhankelijk van de module die je op dat moment volgt, terecht in ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg… 

Tijdens de laatste module kan je je verder verdiepen in een bepaald domein. We stemmen één stageplaats hierop af.