Je hebt een diploma secundair onderwijs

Dan moet je een van volgende richtingen gevolgd hebben:

 • ASO
 • KSO
 • TSO
 • BSO (derde leerjaar, derde graad)

Je hebt geen diploma secundair onderwijs en geen getuigschrift

Dan moet je ten minste over een studiegetuigschrift van de derde graad en het tweede leerjaar BSO beschikken.

Je hebt geen diploma secundair onderwijs

Je moet:

 • minimaal 18 jaar zijn
 • je leerplicht hebben volbracht
 • slagen voor de toelatingsproef.
  De proeven gaan door op 3 locaties: vestigingen Gent, Aalst en Brugge.
  Als je slaagt voor de toelatingsproef kan je op een vestiging naar keuze inschrijvingen.
  De datums van de proeven om te kunnen starten op 1 september 2023 zijn:
  • 22 juni 2023 om 8u30 en om 13u00.
  • 30 augustus 2023 om 8u30 en om 13u00.

          Neem contact op met de locatie naar keuze om jouw exacte startuur te kennen.

Je bent houder van eerder verworven kwalificaties/competenties vanuit een vorige opleiding

Je kan een vrijstelling aanvragen voor (een) bepaalde module(s): neem contact op met de coördinator van de vestiging waar je ingeschreven bent/wilt worden