Je hebt een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO:

Je kan starten met de opleiding

Je hebt geen diploma secundair onderwijs:

Je moet

 • minimaal 18 jaar zijn
 • je leerplicht hebben volbracht
 • slagen voor de toelatingsproef.
  De proeven gaan door op 3 locaties: vestigingen Gent, Aalst en Brugge.
  Als je slaagt voor de toelatingsproef kan je op een vestiging naar keuze inschrijvingen.
  De datums van de proeven om te kunnen starten op 1 september 2023 zijn:
  • 22 juni 2023 om 8u30 en om 13u00.
  • 30 augustus 2023 om 8u30 en om 13u00.

          Neem contact op met de locatie naar keuze om jouw exacte startuur te kennen.

Je bent houder van eerder verworven kwalificaties/competenties vanuit een vorige opleiding:

Je kan een vrijstelling aanvragen voor (een) bepaalde module(s): neem contact op met de coördinator van de vestiging waar je ingeschreven bent/wilt worden