Je hebt een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO:

Je kan starten met de opleiding

Je hebt geen diploma secundair onderwijs:

Je moet

 • minimaal 18 jaar zijn
 • je leerplicht hebben volbracht
 • slagen voor de toelatingsproef.
  Als je slaagt voor de toelatingsproef kan je op een vestiging naar keuze inschrijvingen.
  De datums van de proeven om te kunnen starten op 1 februari 2024 zijn:
  • 21 december 2023 om 8u30 en om 13u00 op de vestigingen Gent, Aalst en Brugge.
  • 24 januari 2024 om 8u30 op de vestigingen Gent, Aalst en Kortrijk.

          Neem contact op met de locatie naar keuze om jouw exacte startuur te kennen.

Je bent houder van eerder verworven kwalificaties/competenties vanuit een vorige opleiding:

Je kan een vrijstelling aanvragen voor (een) bepaalde module(s): neem contact op met de coördinator van de vestiging waar je ingeschreven bent/wilt worden