Tewerkstelling

in algemene ziekenhuizen (uitgezonderd: materniteit, pediatrie, spoed, IZ)
in centra voor geestelijke gezondheid
in de ouderenzorg
in de (zelfstandige) thuisverpleegkunde
in de zorg voor personen met een beperking
in wijkgezondheidscentra
in gevangenissen
bij consultaties
...

Vervolgtraject

Wil je liever verder studeren? Na je opleiding bij Vesalius Verpleegkunde kan je via het verkort traject aan HOGENT je diploma bachelor in de verpleegkunde behalen. Klik hier voor meer info.

Je kunt je ook verder bekwamen in specifieke taken in een zorginstelling, zoals bijv. referentieverpleegkundige voor wondzorg, diabetes, geriatrische zorgverlening… Ook de lerarenopleiding behoort tot de mogelijkheden.