Stagebegeleider HBO5-opleiding verpleegkunde vestiging Gent

08.09.22

Vestiging: Gent

We zoeken iemand die snel en flexibel kan inspringen als stagebegeleider voor een 2 à 3-tal cursisten HBO5 tijdens hun stageperiode (4 of 5 weken). Elke cursist wordt 1x per week bezocht; tijdens dit bezoek doen wij aan bedsidebegeleiding en wordt er samen met de cursist gewerkt. Voorwaarde: breed inzetbaar (algemene diensten) en vrij in de voormiddagen.

Voorwaarden

Ten minste een bachelor diploma vereist.

Jobgerelateerde competenties

 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Stagiairs begeleiden in het kader van professionele opleidingen
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Stagebegeleiding in alle modules van de HBO5 opleiding op algemene diensten

Geïnteresseerd?

Via e-mail: nele.abbas@vesaliusverpleegkunde.be