Studiebegeleider HBO5 opleiding verpleegkunde Vesalius Verpleegkunde

13.03.23

Vestiging: Aalst

 • Kennis en vaardigheden gebruiken om onze cursisten te ondersteunen bij hun studievoortgang;
 • motiveren, aansturen en ondersteunen van cursisten;
 • toepassing van het pedagogisch project van het GO! en naleving van de gemaakte afspraken in team;
 • deelname aan gerichte navorming, bijscholing;
 • bijdragen tot een goede werking van de opleiding in zijn geheel;
 • signaleren van kans belemmerende factoren aan vakleerkrachten, coördinatoren en directie;
 • deelname aan overleg via klassenraden.

Voorwaarden

 • Master Pedagogische Wetenschappen/Master Psychologie
 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs strekt tot aanbeveling
 • Minimum 2 jaar beroeps- of relevante ervaring

Aanbod

 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Deeltijdse opdracht tot 30/06/2023 – verloning volgens barema 501 (Master+ BPB)
 • Info weddeschaal: www.onderwijs.vlaanderen.be
 • Plaats van tewerkstelling: Vesalius Verpleegkunde, Arbeidsstraat 14, 9300 Aalst

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatiebrief en CV naar Nathalie Bossier, adjunct-directeur Vesalius Verpleegkunde: nathalie.bossier@vesaliusverpleegkunde.be

Dien hier je solliciatie in