Leerkracht psychiatrische verpleegkunde - stagebegeleider

29.06.22

Vestiging: Kortrijk

Lesgeven 

Algemene verpleegkunde PV
Leraar hoger beroepsonderwijs - HBO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)
Algemene verpleegkunde TV
Leraar hoger beroepsonderwijs - HBO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Stagebegleiding

bedside begeleiding van cursisten HBO5 verpleegkunde in de regio Kortrijk

Voorwaarden

Jobgerelateerde competenties

 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co├Ârdineren
 • Stagiairs begeleiden in het kader van professionele opleidingen
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
 • De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Analyseren
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Aanbod

Voltijdse functie als leerkracht psychiatrische en algemene verpleegkunde - stagebegeleider

Geïnteresseerd?

Dien hier je solliciatie in