Leerkracht / stagebegeleider vestiging Kortrijk

02.09.22

Vestiging: Kortrijk

Een deeltijdse opdracht (10/20) als leerkracht verpleegkunde - stagebegeleider bij Vesalius verpleegkunde Kortrijk (HBO5).

Voorwaarden

Jobgerelateerde competenties

 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co├Ârdineren
 • Stagiairs begeleiden in het kader van professionele opleidingen
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
  De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Een deeltijdse opdracht (10/20) als leerkracht verpleegkunde - stagebegeleider bij Vesalius verpleegkunde Kortrijk (HBO5).

Geïnteresseerd?

Via e-mail: nele.abbas@vesaliusverpleegkunde.be