Modulair?

De vroegere richting A2 verpleegkunde  kadert sinds september 2009 in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het HBO situeert zich binnen het officiële onderwijs tussen het secundair- en bachelorniveau.

De opleiding verpleegkunde wordt in het Vesaliusinstituut modulair  georganiseerd. Het traject telt 5 modules. Alle modules lopen over één semester, met uitzondering van de laatste module die een volledig schooljaar inneemt. Aangezien we alle modules tweemaal op een schooljaar inrichten, kun je kiezen of je start in september of in februari.

 Het HBO is beroepsgericht. Het accent ligt dus op praktijkoefeningen, stages en beroepsgerichte attitudes.

Er wordt binnen de opleiding permanent geëvalueerd. Dat wil zeggen dat telkens een hoofdstuk is afgewerkt, er een evaluatie volgt; m.a.w. er worden regelmatig evaluaties afgenomen tijdens de lessen, verspreid over de module. Er zijn dus geen examens op het einde van elke module en de te verwerken pakketten zijn daardoor kleiner.

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het officieel en Europees erkend ‘Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde’.