Internaat

Er zijn voor studenten tal van mogelijkheden om huisvesting te vinden in de buurt van de school. Kortrijk is van oudsher een stad waar jongeren studeren en verblijven.