Diploma & Voorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

  • voldaan hebben aan de leerplicht
  • studiebewijs secundair ASO/BSO/TSO 3e graad of hoger
  • Bezit je geen geldig erkend studiebewijs, dan kun je na het slagen voor een toelatingsproef en een positieve beslissing van de toelatingsklassenraad, toch starten met de opleiding. Voor verdere inlichtingen neem contact op met de school.

Wil je van een bachelor-opleiding verpleegkunde of vroedkunde overstappen naar de HBO-5 opleiding verpleegkunde, dan kan je op basis van elders verworven competenties een attest van vrijstelling verkrijgen voor één of meerdere modules. Ook hierover zal de toelatingsklassenraad beslissen.

Diploma

Bij het slagen van een module krijg je telkens een deelcertificaat.

Als je het deelcertificaat van de module ‘Initiatie Verpleegkunde’ en ‘Verpleegkundige Basiszorg’ bezit, kun je je laten registreren als zorgkundige. Dit kan je onder meer van pas komen indien je als jobstudent in de verzorgende sector wilt werken.

Als je alle modules succesvol doorlopen hebt krijg je het Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde’. Dit diploma, afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap, geeft recht op de beroepstitel van ‘gegradueerd verpleegkundige’. Daar de opleiding voldoet aan de Europese richtlijn, is het diploma Europees uitwisselbaar.        

Je behaalt dan tevens het ‘Diploma Secundair  Onderwijs’ indien je over een diploma Lager Secundair Onderwijs of een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs beschikt.