Integra Zorg Project

Vesalius Verpleegkunde verzorgt opleidingen voor Gegradueerde Verpleegkundige in het kader van het Integra Zorg Project.
Dit zijn kwalificerende opleidingen tot verpleegkundige of zorgkundige voor erkende vluchtelingen.

Klik hier voor de flyer of lees hieronder alle nodige informatie.
Inschrijvingsformulier.

 

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Naar gelang je basisdiploma kan je kiezen voor:

  • Zorgkundige
  • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde HBO5
  • Bachelor verpleegkunde (in 4 jaar)

De schoolkeuze is vrij. Een scholen­lijst is terug te vinden op onze website www.fe-bi.org.

Een werkgever vinden?

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten vraagt aan de werkgevers uit de zorgsector of zij interesse hebben om in te stappen in dit project. De werkgevers die hierin geïnteresseerd zijn worden opgenomen in een lijst die je kan terugvinden op onze website www.fe-bi.org.

Je moet een afspraak maken met één of meerdere werkgevers uit deze lijst.

Het doel van deze afspraak is:
Kennismaken met de werkgever. Dit kan gezien worden als een sollicitatiegesprek.
Kennismaking met de job als zorgkundige of verpleegkundige op de werkvloer. Dit kan gezien worden als een korte inloopstage.
Deze afspraak mag je inplannen tot midden juni 2020.

Als alles goed gelopen is tussen de werkgever en de werknemer en je bent geselecteerd voor het project, dan kan een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden.

BELANGRIJK: De arbeidsovereenkomst moet starten op de 1e dag van de opleiding.

Gezondheidsdiensten (afgekort IFG) biedt erkende vluchtelingen de kans om een voltijdse opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige te volgen via een job in de zorgsector.

Wat bieden wij aan?

  1. Een arbeidsovereenkomst binnen de zorgsector

Het IFG financiert een job in de zorgsector van het paritaire comité 330.

De kandidaten die in het project kunnen stappen tekenen dus een arbeidsovereenkomst in één van de volgende sectoren: privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, privé-woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis en residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten’ (met uitsluiting van de sector van de tandprothese).

Het gaat over een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als logistiek medewerker.

OPGELET: Het IFG kan enkel tussenkomen in het loon, niet in het inschrijvingsgeld van de school.

2. Een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige

Eénmaal je geselecteerd wordt, krijg je het recht om van het werk afwezig te blijven vanaf de eerste schooldag om een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige te volgen en dit tot het einde van het schooljaar.

Tijdens het zomerverlof van de school (juli en augustus) moet je gaan werken bij jouw nieuwe werkgever.

Gedurende je hele opleiding ontvang je je loon en andere vergoedingen.

EXTRA INFO: je hebt een arbeidsovereenkomst ondertekend, waardoor je je recht op verlof opbouwt. Deze vakantiedagen mogen (enkel) opgenomen worden tijdens het zomerverlof (juli en augustus).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Je bent erkend vluchteling of een partner van een erkende vluchteling (in het kader van gezinshereniging). Je hebt hiervan een papieren bewijs.
  • Je hebt reeds ervaring in de sector opgedaan in je thuisland (bv. een studie, een werkervaring, …).
  • Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de opleiding of je slaagt voor een toegangsproef in een school voor verpleegkundigen of zorgkundigen.
  • Het IFG vraagt om in de mate van het mogelijke je diploma uit je thuisland te laten erkennen door NARIC.
  • Voldoen aan de taalvereisten van de scholen. Je hebt hiervan een papieren bewijs.
  • Slagen voor de selectieproeven van het project.

Je wordt opgeroepen om deel te nemen aan de selectieproeven indien je volledig beantwoordt aan bovenstaande selectievoorwaarden.

De selectietesten bestaan uit twee delen: een psychotechnische test (op de computer) en een persoonlijkheids– en motivatietest (mondeling). Hierbij wordt nagegaan of je over voldoende competenties beschikt om de gevraagde opleiding aan te kunnen.

De selectietesten kan je volgen tot en met 22 april 2020.

UITERLIJK INSCHRIJVEN 20/03/2020

Je bent erkend vluchteling?

Je hebt in je thuisland een zorgopleiding gevolgd of gewerkt in de zorg? Je hebt interesse in een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige?

Wij bieden jou een job in de sector en de kans om een opleiding te volgen! Voordelen en voorwaarden vind je op onze website.

WWW.FE-BI.ORG

Contactgegevens

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)
Sainctelettesquare 13-15 1000 Brussel
Tel.: 02-250 38 54 - Fax: 02-227 59 75

www.fe-bi.org

Op de website klik je op de ‘paarse’ balk (de balk vind je onder de foto’s) met de tekst “IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten; Verpleegkundige/ zorgkundige worden?”. Zo kom je op de pagina van het IFG.

In het menu kan je ‘Integra Zorg’ kiezen. Een nieuw menu met alle nodige informatie (informatie over het project, de scholenlijsten, het inschrijvingsformulier, …) gaat open.

Alle formulieren, documenten en vragen mogen worden verstuurd naar ifg-finss@fe-bi.org

Christine Van Dam - Projectverantwoordelijke
Jonathan Chevalier - Directeur

 Geïnteresseerd?

Vul het inschrijvingsformulier in dat je terugvindt op de website en dit ten laatste tegen 20 maart 2020! Dit document lever je aan via e-mail (liefst), per post of per fax naar het contactadres.

OPGELET: De school waar je graag je opleiding wil volgen moet ook een deel van het inschrijvingsformulier invullen. Neem eerst met hen contact op om te weten welke documenten zij nodig hebben om uw dossier te controleren.