Module Initiatie Verpleegkunde

 ‘Initiatie Verpleegkunde’ is de startmodule van de opleiding. In deze module wordt de basis gelegd van de verpleegkunde als wetenschap. Hier worden basisvaardigheden van een verpleegkundige aangeleerd zoals hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, verplaatsingstechnieken, ondersteuning bij eten en drinken, … Je maakt ook kennis met de bouw van het menselijk lichaam, en je leert allerhande verpleegkundige begrippen gebruiken.