Terugkeercursus

Gratis terugkeercursus voor verpleegkundigen

De terugkeercursus biedt nieuwe theoretische inzichten over visie en methodiek, communicatie, gezondheidszorg en pathologie. Recente ontwikkelingen op het vlak van diabetes, palliatieve zorg, oncologie, dementie, CVA, ouderenzorg en geriatrie komen eveneens aan bod. Je oefent praktische verpleegkundige interventies zoals wondzorg, infusietherapie, urologische en gastro-enterologische zorg, verplaatsingstechnieken, dringende medische hulpverlening…

Naast de lesdagen doe je nog stage. Die geven je de kans om, naast de praktijkoefeningen, de verschillende voorzieningen en sectoren te verkennen wat interessant is om een goede keuze te kunnen maken in tewerkstelling. De cursus is gratis voor werkzoekenden, voor zij die langer dan drie jaar niet meer als verpleegkundige hebben gewerkt en al of niet minder dan 9 maanden deeltijds terug aan het werk zijn.

De opleiding wordt georganiseerd door de VDAB i.s.m. het Vesalius Verpleegkunde. Docenten uit het verpleegkundig onderwijs en experts uit het werkveld geven de praktische en theoretische lessen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen en de ontmoetingen tussen de cursisten stimuleren en bevestigen om het verpleegkundig werk, zelfs na lange onderbreking, terug op te nemen.

De terugkeercursus wordt mede gefinancierd door het Sociaal Fonds voor Privé-Ziekenhuizen.

Meer informatie:

Contactgegevens Vesalius Verpleegkunde: Cursuscoördinator 0499/941175

Contactgegevens VDAB: Kelly Bastien – Bemiddelaar zorg

kelly.bastien@vdab.be - 09 248 54 05

De cursus zal in het schooljaar 2020 - 2021 doorgaan in Vesalius verpleegkunde, campus Gent (Keramiekstraat 80, 9000 Gent).

terugkomcursus - herintrederscursus